Polisen i Ockelbo

av
Svante Wallqvist

Uppgifterna rör polisen i Ockelbo från slutet av 1800 och början av 1900-talet fram till idag.
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet tillgodoseddes ordningshållningen i kommunen av några fjärdingsmän under ledning av en utbildad jurist som titulerades landsfiskal.
Landsfiskalen innehade flera uppgifter såsom polischef, åklagare, kronofogde mm.

Alla befattningshavare hade sina kontor hemma i sina respektive bostäder. Eftersom det då inte fanns någon polisstation var landsfiskalens kontor befatt-ningshavarnas träffpunkt. 
Fjärdingsmännen utförde brottsutredningar samt andra utredningar som var nödvändiga i kommunen. De arbetade även med indrivningar, numera Kronofogdemyndighetens uppgift. Utredningarna överlämnades sedan till landsfiskalen som drev ärendena vidare i olika instanser, såsom domstol.

Den första polislokalen inrättades i Gamla Kommunalhuset vid Kyrkparken. I källarplanet fanns tre arrester samt ett förhörsrum. En av arresterna var större än de två övriga och användes för inlåsning av berusade personer. De övriga användes för anhållna personer som var misstänkta för allvarliga brott.

I början av 1900-talet tjänstgjorde fyra fjärdingsmän i kommunen och de ansvarade för varsitt geografiska område. Det var Ockelbo södra, Ockelbo norra, Jädraås och Åmot. I Lingbo tjänstgjorde även en fjärdingsman men tillhörde då Skogs landsfiskalsdistrikt.

År 1955 byggdes brandstationen vid Södra Åsgatan intill Sundsbron, numera Kulturstationen. Där inrättades polisstationen som bestod av en expedition samt några förhörsrum, chefrum mm. Alla anställda fick då en gemensam tjänstgörings- plats.

Titeln fjärdingsman ändrades i mitten av 1900-talet till extra polisman, polisman och 1:e poliskonstapel.

År 1965 förstatligades polisen i hela landet efter ha varit kommunalt. Polisen i Ockelbo blev då att tillhöra Sandvikens polisdistrikt tillsammans med övriga kommuner i Västra Gästrikland. Polischefen i Sandviken ansvarade för polisverksam- heten. Lokalt i Ockelbo svarade en 1:e polisassistent för verksamheten i kommunen och var chef över övriga varierande antal 2-3 poliser samt en receptionist. Polisen i Ockelbo fick även tillgång till en polisbil. Tidigare hade personalen använt egna fordon samt åkt taxi i sina tjänsteuppdrag.

År 1983 flyttades polisstationen från brandstationen till Södra Åsgatan 31, i närheten av Gamla Kommunalhuset och Kyrkan. Tillhörigheten var fortfarande Sandvikens polisdistrikt. År 1995 delades Sandvikens polisdistrikt upp i fem närpolisområden varvid Ockelbo utgjorde närpolisområde nummer fem. Man fick då även sluta med att använda arresterna som fanns i Ockelbo utan de frihetsberövade kördes till Sandviken och sattes i arrest där. Detta beroende på andra bestämmelser med högre krav på hur en frihetsberövad skulle behandlas mm.

År 1997 genomfördes en organisationsförändring i Gävleborgs län varvid varje enskild kommun i länet, 10 st, utgjorde ett eget Närpolisområde med egen Närpolischef. Länets fyra små kommuner, Nordanstig, Ovanåker, Ockelbo och Hofors måste p.g.a storleken stödja sin på ett större närliggande Närpolisområde. Det blev Gävle Närpolisområde som svarade för Ockelbo när resurser måste tillföras p.g.a olika inträffade händelser. I Närpolisområde Gävle finns alltid poliser i tjänst dygnet runt och de får då även ansvara för Ockelbo kommun vid s.k händelsestyrd verksamhet.

År 2004 flyttades åter polisstationen från Södra Åsgatan till Torggatan 3 vid Torget, kvarteret Uret. För närvarande tjänstgör en närpolischef samt två närpoliser tillsammans med en administrativ person. En ny organisation är åter på gång och under år 2005 skall hela länet omorganiseras igen. Målet är att det skall finnas poliser stationerade i varje kommun vilket medför att Ockelbo med stor säkerhet får behålla poliser stationerade på orten.

Brottsligheten i Ockelbo kommun har under alla år varit hanterlig och jämfört med andra kommuner har Ockelbo haft en låg brottslighet. Det har varit och är en bra kommun att leva och bo i vad gäller brottsligheten.

En del grövre brott har dock inträffat på senare tid.
År 2000, väpnat rån mot Handelsbanken och Föreningssparbanken. Gärningsmännen kunde gripas och lagföras.
År 2003, inträffade det tragiska mordet på Claes Andersson, där gärningsmännen även öppnade eld mot två polismän i ett tidigare skede. Gärningsmännen kunde gripas och lagföras.
År 2004, inträffade en mordbrand där en bil antändes och skog till ett värde av 900000 kr gick till spillo. Gärningsmännen kunde gripas och lagföras.
År 2004, inträffade en grov mordbrand där Konsumaffären i kvarteret Uret brandskadades och blev totalförstörd. Även Systembolaget och Apotekets lokaler skadades. Den misstänkte kunde gripas och lagföras.

Det har även inträffat rån mot bensinstation, mord samt några andra allvarliga brott som är ouppklarade.

Ockelbo kommun är trots allt en kommun där innevånarna kan känna sig trygga.

Jag avslutar med ett utdrag från Svenska Polisförbundets Rulla över Sveriges Polis- och Fjärdingsmän från år 1937.
Ockelbo landsfiskalsdistrikt
Landsfiskal: Pehrsson, O.I.G f. 1/12 97. Anst. 1/12 26 Ockelbo. Tel. 8. 
Ockelbo södra.
Fjärdingsman: Vakant
Ockelbo norra.
Fjärdingsman: Olsson, P. f. 21/8 86. Anst. 1/1 24. Ockelbo. Tel. 49.
Åmot.
Fjärdingsman: Lövstrand, A. f. 10/6 87. Anst. 31/12 26. Åmotsbruk. Tel. Åm. 9.
Jädraås.
Ex Polisman: Strömberg, N.J. f. 24/1 03. Anst. 2/7 30. Jädraås. Tel. 8.
Ockelbo.
Ex. Polisman: Landblom, F.G.S. f. 13/2 81. Anst. 2/7 30. Ockelbo. Tel. 71
Skogs landsfiskalsdistrikt
Lingbo.
Ex. Fjärdingsman: Fröderberg, F. J. f. 16/11 69. Anst. 1/1 06. Lingbo. Tel. 28

December månad 2004
Svante Wallqvist
Närpolischef

  Skriv ut denna sida