Ockelboverkens historia

En historisk överblick nedtecknad av

Bror Laage Hellman

 

Sven Johannis Bröms 1540-1610
Kyrkoherde i Ockelbo.
    >>Skapar Wij Säteri 1600.

Johannis Svennonius Bröms
1540-1610

Kyrkoherde i Ockelbo.
    >>Utvidgade Wij Säteri genom markbyten med bl a kyrkan.

Sven Bröms 1612-1693
Doktor, livmedikus åt bl a drottning Christina och Karl X Gustaf. Arkiater. Flyttade hem till Wij 1673 för att ägna sig åt utbyggnad av Ockelboverken. Flyttade 1687 med dottern till Västerås.
    >>Köpte 1673 av Karl Leijonsköld 36 59/80 mtl i ockelbo och Valbo. Robert Petre finansierade del av köpet och erhöll rätt att bygga Åbro Masugn och Brattfors Smedja. 1675 erhölls privilegier på järnbruken samtidigt som Sven formellt övertog anläggningarna. Erhöll 1676 privilegier för Wiksjö. Nybyggnad av Wij 1680 samtidigt som dottern Catharina gifte sig. Köpte 1685 Ockelboverken men avled 1686.

Johan Silverklou
Gift 1680 med Catharina.

Catharina Bröms 1664-1735
Dotter till Sven Bröms. Gift 1)med Silverklou 2)med biskop Carl Carlsson i Västerås. Efter biskopens död flyttade Catharina hem till Ockelbo där hon övertog skötseln av Ockelboverken.
    >>Övertog 1686 Ockelboverken. Inlöste 1698 tillsammans med systern Elisabeth Högbo och Mackmyra hamrar och Edsken samt Valbo masugnar. Övertog 1725 Kilafors Hammare. Erhöll privilegier 1726 för masugn i Hällbo samt 1710 för masugn och stångjärnshammare i Åmot.

Sven Cederström
Son till Catharina, hovmarskalk 1691-1767.
    >>Utlöste Wij Säteri och Ockelboverken. Kilaforsverken övertogs av dottern Helena, gift Caméen och Högbo av systern Elisabeth.

Thomas Cederström
Son till Sven, hovmarskalk 1722-1771.
Gift med Ulrika Eleonora Bunge 1736-1766.
    >>Brattfors hammare nedbrunnen och återuppbyggd.

Carl Cederström
Son till Thomas 1765.
Sven Bunge
Förmyndare 1771-1786
    >>Köpte 1779 Katrinebergs hammare, uppförd 1758 av Catharina Caméenschöld. Uppförde 1787 "Nya stenhusbyggnaden" vid Wij (östra flygeln).

Mårten Bunge
Son till Sven Bunge. Överhovjägmästare 1764-1815.
    >>Köpte 1793 Ockelboverken av kusinen Carl. Anlade 1797 Wij manufakturverk samt byggde Åmots kapell samma år. Fadern Sven hade erhållit tillstånd att bygga kapell 1785.
Sålde Wiksjö hammare 1803 till David Schinkel. Konkurs 1813.

Johan Alexis Åberg 1761-1826

Direktör för Järnvägen, Stockholm
    >>Köpte Ockelboverken 1816 för 127 000 riksdaler.

Herman Teodor och Johan Albert Salomon Åberg
Söner till JA Åberg
   >>Ägde Ockelboverken gemensamt fram till Hermans död 1834.

J A S Åberg 1816-1885
Johan Fredrik Krook hade det direkta ansvaret för driften.
   >>Under denna tid sköttes Ockelboverken av fyra förmyndare då J A S Åberg var sinnessjuk. Privilegium för Jädraås Bruk 1856. Åbrons masugn nedlagd 1857, Åmots masugn nedbrunnen 1858 men nyuppfördes omgående. Katrineberg delvis ned 1865 - endast tillverkning av smältstycken fram till 1885. Järnvägsbygget från gruvan i Vintjärn påbörjades 1875.

Kopparberg och
Hofors sågverks AB

Namnändrat 1937 till Kopparfors AB.
   >>Köpte 1887 Ockelboverken för 4.5 miljoner kr. Jädraås masugn ombyggd 1890 och nya masugnar byggda 1908. Gamla lancashiresmedjan byggd 1905, den nya 1914. Åmots masugn och smedja nedlagda 1887, Brattfors 1919, Wij Valsverk 1932. Jädraås masugn nedlagd 1930 och lancashiresmedjan 1942.

 

  Skriv ut denna sida