Ockelbo Nu - men Förr!

Kjell Söderström minns Gotan

 

Som första krönikör i Ockelbo.nu,
känns mycket hedrande, vill jag
förflytta dig som läsare tillbaka till
1960-talets Ockelbo och de
populära danser som anordnades
på GOTAN, med adress Norra
Åsgatan 56 .

Jättekul dans i Ockelbo
var
rubrikerna i tidningarna måndagen
den 13 april 1959 när de offentliga
danserna i Godtemplarlokalen
återuppstod efter många år. 400
danslystna ungdomar kom och
trivdes tillsammans med Gunnar Falks orkester från Sandviken.
Trio mé Bumba engagerades till
lördagen den 7 december 1963
och kom till GOTAN och fyllde
lokalen med dansant ungdom till
bristningsgränsen. 800 biljetter
såldes den kvällen.

foto: Per Lustig
Full fart på dansgolvet.
[Klicka på bilden för att förstora]

D
u som har varit till GOTAN vet
hur det "ser ut" men för Dig som
inte har varit dit så kan det
beskrivas på följande sätt:
I entréplanet kommer Du till
"biljettfarstun" med foajé där
klädinlämning kan ske. En trappa
ner i anslutning till foajé finns
"herrarnas". I anslutning till foajén
kommer Du till danslokalen med
scen en meter högre än dans-
golvet. Från danslokalen finns
passage till ytterligare en "kläd-
inlämning" och vidare en trappa
ner hittar Du serveringen.

Fanns intresse av att koppla av
från dansen med sin "partner"
kunde "paret" ta trappan upp från
foajén till läktaren för att där sitta
och lyssna på musiken och se de
dansande från ovan. Som jag
berättade såldes det 800 biljetter
den kvällen vilket innebar att
Gotan var fullpackad med dans.
anta ungdomar från när och
fjärran.
foto: Arbetarbladet 1963-12-11
Barbro Jonsson och Inga-Lill Ådahl tillsammans med orkestermedlemmarna Bertil Lindblom och "Bumba" Lindqvist.

J
ag minns - som arrangör - att
förflyttningen genom danshavet
efter ena långväggen, ca 15
meter, kunde ta 10 minuter den
ena gången medan nästa
"passage" kunde gå på 0-tid.
Det skulle inte förvåna mig om det
var någon som kom ner på
"herrarnas" och blev kvar där en
stor del av kvällen.

Det var en höjdarkväll som
förmodligen många kommer ihåg
och minns med glädje - kanske
inte för den som hamnade på
"herrarnas" större delen av
kvällen. En av höjdarlåtarna då
var "Spel-Olles gånglåt". Det var
ofta "non stop" dans och den här
kvällen fanns "The Dangers" också
på scenen.

foto: Per Lustig
I väntan på kavaljerer.
[Klicka på bilden för att förstora]

En annan gång många år senare
-sportlovet 1982 - engagerades
Efva Attling med X-models . När
topplåten "Två av oss" kom gick
ett förväntans fullt jubel genom
salongen och alla sjöng med i
refrängen. En bland många
högtidsstunder i Gotan med unga
människor, häftig ljusshow och
rock med tryck. Jag kommer väl
ihåg när Efva och jag satt ute i
foajén när gaget betalades i
nästan enbart fem och tio kronors
sedlar. Tack redaktionen för att
jag fick inleda denna sida med
några minnen från "arrangemang
i Ockelbo".

Denna artikel, författad av Kjell Söderström, är införd i Ockelbo.nu under juli månad 2001.

  Skriv ut denna sida