Kopparfors

Några data ur Kopparfors Aktiebolags historia:

av
Kjell Söderström

 

1854 den 20.11 antogs bolagsordningen för Kopparbergs och Hofors
Sågverks bolag. Stiftare var Hofors Bruksägare, Stora Kopparbergs
Bergslag samt herrarna W Nisser, SC Nisser, CA Lundqvist,
JH Munktell och C Geijer.
I bolaget ingick Bergslaget och Hofors med 1/3 vardera,
privatpersoner med resterande 1/3. Bolagets första anläggningar var
tre i Ovansjö socken anlagda sågar, Åmotan, Wallby och Åttersta.
   
1861 i augusti blev ångsågen vid Stora Näs i Vika socken färdig
   
1862 ombildades bolaget till aktiebolag
   
1874 inköptes Carlsfors Sågverks AB:s sågverk i Näs
   
1878 förvärvades Dådrans bruk med skogar i Rättviks socken,
anlagt år 1806
   
1880 köptes Svabensverks bruk i Alfta socken med skogar i Gävleborgs
och Kopparbergs län, bruket anlagt 1799
   
1887 genom förvärv av Ockelbo-verken med bruksanläggningar och stora
domäner i Gästrikland och södra Hälsingland överflyttades bolagets
huvudintressen från Kopparbergs län till Gävleborgs län.
Ockelboverken daterar sig från 1600-talet.
Första anläggningarna blev Åbro masugn och Brattfors hammare.
För att rationalisera malmtransporterna från Vintjärn tillmasugnen i
Jädraås byggdes en järnväg som succesivt har förlängts från flottleden
Amungen-Hosjö, Linghed till Norrsundet, under tiden 1873 - 1893.
   
1889 inköptes en i Norrsundet - där Ockelboverken sedan 1780-talet ägde
en lastageplats -anlagd ångsåg med plats.
   
1891 påbörjades anläggandet av ny ångsåg i Norrsundet.
   
1897 påbörjades anläggandet av sågverk i Linghed.
   
1903 inköp av Hilleviks bruk, privilegerat år 1654
   
1903 huvudkontoret flyttas från Stockholm till Ockelbo
   
1906 inköp av Storviks Sulfit AB, fabriken i Gästrike-Hammarby anlagd 1888
   
1922 påbörjades uppförandet av Sulfatfarbiken i Norrsundet
   
1937 inköp av Brossfors AB, skogsinnehav inom Leksands socken
   
1937 bolagets firma ändras till Kopparfors Aktiebolag
   
1946 inköp av Östanfors Sulfitfabrik, Fors
   
1949 Östanfors Sulfitfabrik byggs om till kartongfabrik, färdig år 1950
   
1957 genom fusion upplöstes Storviks Sulfit AB och uppgick i Kopparfors AB
   
1966 inköp av Bollnäs Skogs AB, skogsinnehav i södra Hälsingland
   
1969 genom fusion upplöstes Brossfors AB och Bollnäs Skogs AB och uppgick
i Kopparfors AB
   
1969 inköp av Kilafors Jernverksaktiebolag
   
1970 genom fusion upplöstes Kilafors Jernverksaktiebolag och uppgick i
Kopparfors AB
   
1975 förvärvas Suraskog AB med skogar i norra Västmanland samt Nordansjö
sågverk
   
1976 Papyrus AB förvärvar Kopparfors AB (Kopparfors ett helägt dotterbolag
till Papyrus)
   
1979 Brattfors plantskola överlåtes till Hilleshög-Kopparfors AB
(HIKO) 1/2 vardera
   
1980 nybildas NBAB (Norrsundet bruks AB) Kopparfors 1/2 delägare
   
1983 anläggningen i Gästrike-Hammarby byggs om till plastbeläggning av
Fors-kartong
   
1985 förvärv av Lingheds sågverk
   
1985 förvärv av Ramnäs skogar i Västmanland
   
1987 Stora Kopparbergs Bergslags AB förvärvar Papyrus
   
1987 bolagets firma ändras till Stora Kopparfors AB
   
1988 uppgick Stora Kopparfors AB i Stora Kopparbergs Bergslags AB genom
fusion
 

Skriv ut denna sida