FOTOGRAFIER
 
Förrådet vid Wij
 
DONJ stationen i Ockelbo
 
Bresiljan utan vatten
 
Hembygdsgården
Hembygdsfest och
Kryckeståt
 
Kråktåget
 
Sport
Ockelbo-spelen
OIF hockeylag 1956-57
 
Lucia 2004
Dagis i Åmotsbruk
 
Ockelbo kyrka
Före branden 1904
E
fter 1904
2003

oktober 2013

december 2013
 
Södra Åsgatan
1908
 
Wij Valsverk
Sprängning av skorsten