DONJ stationen i Ockelbo
 [
Klicka på bilden för att förstora]

Dala-Ockelbo-Norrsundets järnvägsstation i Ockelbo "Kråkstation" uppfördes år 1887
med tillbyggnad 1903 för postlokal och postmästarens bostad.

I samband med den nya genomfarten (lv 272) flyttades stationshuset till den nuvarande platsen vid SJ-spåren utanför bildens högra kant.

Den del som flyttades är den ursprungliga delen från 1887.