Bresiljan utan vatten
- efter det att dammen gått sönder

Fotografier tagna av Per Larsson den 21/10 2005

 

[Klicka på bilderna för att förstora]


Karta som visar var fotografierna togs.


Sannolika odlingsrösen, nu på Bresiljans
botten.


Av någon anledning ofylld stenkista sedan
flottningen - sänkte man den och hittade
den inte sedan?? I bakgrunden Präståsen
med gård.


Stenkista sedan flottningen, i bakgrunden
åflödet genom Bresiljan samt Präståsen
med gård.


Stenkista sedan flottningen.


Själva åflödet genom Bresiljan samt en
stenkista sedan flottningen.
 

 

 


Dränkta gräsvidder, tidigare slåtterängar,
i Bresiljan. Stensamlingen, som innehåller
lite tegel, är troligen rester av spisgrunden
till ett hus som fanns här och inritad på en
sen 1700-talskarta.


Underlig stensamling, något slag av
urgammal boplats? En dränkt stubbe
och till vänster, en raserad stenkista
sedan flottningen, till höger ett odlingsröse?


Minne av tiden innan Bresiljedammen
byggdes och det växte träd på den
blivande sjöbottnen.


Sjunket timmer på Bresiljans botten, minne
av flottningen. I bakgrunden till vänster
Präståsen med dess gård.


...och här fortsätter forvägen ut över Bresiljevidderna mot Katrineberg och
vidare mot Hällbo.


Med all sannolikhet den gamla forvägen för
malm från Vintjärns gruva i östra Dalarna till
Hällbo masugn vid nuvarande Kilafors, sedd
där den kommer ut från myrmarkerna och
Kampåstrakten mot Bresiljan.