Varför?

av

Edith Jansson


Varför är världen så ond och vred
så full av våld och nöd ?
När de flesta människor vill leva i fred
och alla får dagligt bröd.

Vad är det som gör att det onda får makt
och det goda brutalt trampas ner ?
Kanhända vi människor ej tar oss i akt
utan alla vill bara ha mer.

Vad är det som gör att vi knyter vår hand
när någon om hjälp oss ber ?
I stället för ge med en öppen hand
som ger oss oändligt mer.

Gemenskap och värme alltmer försvinner
vart hjärta blir hårt och kallt.
Att tänka på andra så lite vi hinner,
Egoismen den finns överallt.

Men ändå ett ljus i mörkret det finns,
det är den förtröstan vi har.
Att barnatron som ännu vi minns,
den lever hos många kvar.

En höst när mörkret som tätast står,
det är för alla väl känt,
Att nu mot ljusets högtid vi går.
Det är Advent, det är Advent.

Vi vill nog gärna höra de orden,
som en gång från himmelen ljöd.
En önskan om frid över jorden,
som Herren själv en gång bjöd.

Edith Jansson
hösten år 1980

Skriv ut denna sida