En sommarsaga

av

Sven Wallin

under signaturen ”Swall”

Mel: ”Gällivarevisan”
Det var på hembygdsfesten en härlig julidag,
två unga blevo ense att stifta hjonelag.
Då smekte sommarvinden en flickas gyllenelock.
och hjärtat brann inunder en ynglings sommarrock.

Och Amor med sitt koger vid hembygdsgården drev,
och ett utav hans offer så denna yngling blev.
Han såg det varma hjärtat och sköt en pil däri,
av det blev resultatet ett tafatt frieri.

Då blev hon kära flickan, som han för livet fäst,
och för att ta ut lysning de gick till socknens präst.
Glad stod hon vid hans sida så änglalik och nätt
uti vår vackra kyrka en pingst med brudbukett.

Hon är nu mor och maka , men söt och ungflicksblond,
och pysslar om en parvel för släktens fortbestånd.
Och deras lilla parvel skall växa upp till man,
och finna gullig maka liksom hans pappa fann.

Skriv ut denna sida