Sommarmorgon på Rönnåsen

av

Sven Wallin

under signaturen ”Swall”

Mel: ”Där björkarna susa ….”
Jag stod en sommarmorgon på Rönnåsbergets krön
och njöt av morgonluft och fågelsången.

Nedanför där såg jag min hembygd sommargrön,
så paradiskt skön vid soluppgången.

Jag såg de fält och tegar, som fäder en gång bröt,
för att få bröd åt sig och de sina.

Och glittrande små åar, som ned mot Bysjön flöt,
likt silverband i morgonsolen skina.

I öster syntes kyrkan stå alabastervit
med tornen strävande mot himlens skyar.

Då föll mig en tanke: "De alla burits dit,
som bröt vår bygd och odlat våra byar".

Skriv ut denna sida