Påtbobäcken

av

Albert Berglund
Minnenas Påtbobäcken
från minnenas år
finns där i minnessäcken,
som öppen står.

Och talar om barnaåren
och småpojkslek,
sjunger med ungdomsvåren,
mäktig och vek.

Om bäcken, som lekfullt hoppar
kring tuva och sten,
bland sälgarnas blyga knoppar,
i vårvind len.

Lekande sorl från forsen
och sorlande brus,
stärkande doft från porsen
och storskogssus.

Vid bäckar som ännu sjunga
för gamla män,
sjunga på nytt för de unga,
sjunga och sjunga än.

Skriv ut denna sida