Knappologi

av

Albert Berglund
Bort alla dumma knappar
i kläder man bär,
knappar man bara tappar,
till stort besvär.

Släng alla vrånga spännen
och snodda skärp
och skärp dig o mänska NN 
skärp dig, o skärp!

Avlägsna alla remmar
och snören ur skor,
allt vad som trycker lemmar
och bål, käre bror !

Myggjagarlånga spetsar
med hopträngda tår,
skon varom mardröm kretsar,
i skyltskåpet står.

Gräv dem en grop långt bort,
dit folk icke når
till liktornas kom till korta,
för gladare tår!

Bortsprätta alla kvalar,
klipp långärmar av,
hör på förnuft som talar
mot trång och skav!

Skaffa oss bättre kläder,
praktiska plagg
passande alla väder!
Utrensa fördoms slagg!

Skriv ut denna sida