Katrinebergsvisa

av

Gunnar Ekman
Det finns nåt obändigt vilt i forsen
när månen halv över dammbron går
Och vattnet strålar med skrovlig strup
när det från Fansen mot Åmot går

Då vill jag dansa på Locktjärns kullar
och plocka hjortron vid Svartsjöns myr
Och följa spåren från björnens vandring
och reda kaffe på egen fyr

Och jag vill jubla när tranor lyfter
vid Lövtjärns myrar och Lillbo äng
När orrspel kokar vid Kaxens stränder
där tuppen gräver sin kärlekssäng

Då vill jag vandra längs Långsjöns
åar och aldrig stanna likt vargens gång
På kvällen vila vid Ramans tjärnar
och locka gäddan i kvällen lång

Med solens strålar ger liv åt jorden
och sången finns mitt i dagens ljus
Jag vill bli gräset som gror på myren
långt bort från vägar och folk och hus

Jag vill likt fågeln gå upp i rymden
och bli en del av vad himlen ger
och liksom löven berika marken
och sakta sjunka i jorden ner

Skriv ut denna sida