Bokslut

av

Conrad Dahlstedt


I denna vilsna afton
lämnade jag i tanken Samhället
flydde dramat vid TV:n,
drog färdvägar bort
hem och gint till Finnskogen.
I tanken satt jag vid min lägereld,
men lyssnade förgäves
”till den granens susning”,
ty av mina gamla skog
finns endast bara hyggen
och murkna stubbar kvar.

I denna lugna afton
då lägerelden brann
mindes jag plötsligt,
sommaren som var.
Cykelsommaren med Helga och Karin.
Det gick inte att gömma sig
Helga lurade bak knuten
och Karin kom med sin osynliga piska
hon sa bara: Åk !

Skriv ut denna sida